Politica de confidentialitate

Conform cerințelor Regulamentului General pentru Protecţia Datelor (GDPR – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) privind persoanele fizice în ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, SC Maxbpo SRL are obligația de a administra datele personale pe care ni le furnizați, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Noua legislaţie urmăreşte să garanteze și să protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice în special dreptul la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cine suntem

Maxbpo Srl cu sediul în judeţul Alba, oras Alba Iulia, cod poştal 510219, număr de ordine în Registrul Comerţului: J1/923/2020, Cod de Înregistrare Fiscală: RO43064989

Colectarea datelor personale

Nu colectam date personale prin intermediul websiteului max-bpo.ro cu exceptia celor pe care ni le transmiteti voluntar prin intermediul Formularului de contact.

Puteți utiliza formularele de contact pe site-ul nostru pentru a ne contacta pentru orice solicitare. Datele personale pe care le-ați introdus în formularul de contact vor fi procesate numai în scopul de a răspunde solicitării dumneavoastra.

Websitul max-bpo.ro utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google, Inc. („Google”) numai în scopuri statistice, anonimizarea IP fiind activată în mod implicit în contul de utilizator Maxbpo al acestui serviciu.

Ce proceduri avem la dispoziție

Maxbpo pune la dispoziţia colaboratorilor săi Acordul privind protecţia datelor cu caracter personal împreună cu Procedurile privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi Anexele sale, acord ce va fi semnat înaintea începerii relaţiei de colaborare.

Scopul colectării datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice sau juridice care au raporturi de natură comercială sau contractuală cu societatea Maxbpo este bună desfășurare a activităților specifice de transport, instalare sau alte prestări servicii ale societății și au legătură cu avizarea preluării sau predării bunurilor transportate, obținerea accesului pentru instalări și facturare.

Accesaţi linkul de mai jos pentru a vizualiza procedurile care reglementează modul de prelucrare al datelor cu caracter personal în societatea Maxbpo SRL.

Cât timp îți păstrăm datele

Datele cu caracter personal vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

Datele cu caracter personal vor fi șterse în momentul încetării relației de colaborare sau  în momentul în care expiră obligația legală de păstrare a acestora.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dumneavoastră aveţi dreptul de opoziţie, acces, rectificare, ştergere, restricţionare şi portabilitate a datelor, dar şi de a vă adresa cu o plângere autorităţii competente. Pentru exercitarea drepturilor dvs., vă puteţi adresa în scris la adresa de email office@max-bpo.ro sau la adresa sediului de corespondenţă al societăţii, menţionată mai jos.

Cum îți protejăm datele

Datele cu caracter personal sunt păstrate fizic în arhiva societății, în dulapuri închise cu cheie, și la care au acces persoanele desemnate în Anexa 2 a Acordului, și electronic pe serverul protejat antivirus al societății, într-un fișier la care au acces doar administratorul și ofițerul responsabil cu protecția datelor cu caracter personal;

În cazuri excepționale, persoanele care asigură suportul tehnic pot avea acces la datele cu caracter personal pe durata intervenției, numai în prezența unui utilizator desemnat de operator.

Informații  de contact

Strada Tudor Vladimirescu 48, Alba Iulia, judeţul Alba

email: office@max-bpo.ro